Home-SE

Mulders houtimport tillverkare och handelsföretag av förädlat gran furu, hyvlade impregnerade målade och/eller fingerskarvade
Mulders Houtimport (MHI) är en tillverkare och handelsföretag av  förädlat gran och furu. MHI leverera sågade, hyvlade och profilerade produkter, inklusiv certifierade impregnering, målning och/eller brandskydds behandling. Kombinerade leveranser av virke från Nord- / Södra Sverige till kontinenten!



Binnenkort een volledig vernieuwde site.
Met diverse nieuwe vuren, grenen en douglas/lariks producten!